Chcete se nás zeptat?

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy týkající se bioenergie, dřevních pelet
i naší firmy.

Váš dotaz můžete zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře

Cíle a činnost GREENHEART ENERGY, LLC


S nárůstem cen a poptávky po tradičních palivech a stoupajícím zatěžováním životního prostředí při jejich získávání a následném spalování, jsme se počátkem roku 2009 začali zabývat plány jak alespoň částečně zlepšit tuto situaci. Naše úvahy vyústily ve stanovení cílů a postupu k jejich dosažení pro nás dostupnými prostředky s biopalivy (dřevními peletami a tvrdou dřevní štěpkou) pocházejícími z biomasy.


Výhody spolupráce s GREENHEART ENERGY, LLC

Spolehlivý zdroj velkých objemů stabilně kvalitní, tvrdé dřevní štěpky Mesquite s nízkou vlhkostí a vysokou energetickou hodnotou.

Dlouhodobé partnerství se silným hráčem na trhu s biopalivy, který je schopen dlouhodobě zvyšovat dodávané množství biopaliva.

Podpora zavádění dopravních řešení biopaliv, založená na rozsáhlých zkušenostech s těžbou, skladováním a dopravou biopaliv. 


Cíle GREENHEART ENERGY, LLC na trhu s biopalivy

Rozhodli jsme se přispět naší snahou k pokrytí poptávky po biopalivech z obnovitelných zdrojů energie (OZE) u co nejširšího pole ekonomických subjektů.

V první řadě se chceme věnovat uspokojení zvýšené potřeby velkých teplárenských celků a energocenter. Ty v současnosti spalují ve svých stávajících zařízeních spolu s uhlím také dřevní štěpku z obnovitelných zdrojů energie, ale také budují nová zařízení určená výhradně ke spalování lesní a agrární biomasy. Pro rozvoj těchto zařízení a výroby energie je nutné mít dostatečný objem uznatelného biopaliva - dřevní štěpky.

Zároveň v budoucnosti očekáváme další nárůst cen energií a zvyšování zájmu dalších subjektů nejen o dřevní pelety a štěpku, ale i další alternativní paliva. Proto počítáme s rozšiřování naší obchodní kapacity pro vybudování distribučního centra biopaliv pro komunální a veřejnoprávní sféru, do které patří školy, nemocnice, zdravotnická centra, obytné domy apod.

Tvrdá dřevní štěpka a GREENHEART ENERGY, LLC

V souladu s našimi záměry jsme koncem roku 2011 a v průběhu roku 2012 navázali obchodní vztahy s dodavateli tvrdé dřevní štěpky z dřeviny Mesquite z Texasu v USA. GREENHEART ENERGY, LLC zajišťuje prodej a dodávky tvrdé dřevní štěpky Mesquite do celého světa. Spojení s důvěryhodnými dodavateli je zárukou pro spolehlivé a dlouhodobé dodávky kvalitního biopaliva ve velkých objemech.

Výsek v porostu dřeviny Mesquite v Texasu


Mezinárodní spolupráce, spolehlivost a flexibilita

Vzhledem k náročnosti stanovených cílů jsme se rozhodli využít možností kvalitní partnerské spolupráce s výrobci paliv z obnovitelných zdrojů energie (OZE) z USA.

Soustředili jsme se na vybudování nadstandardních obchodních vztahů s odběrateli i dodavateli biopaliva, které jsou základním předpokladem pro zajištění vysoké spolehlivosti a flexibilty při realizaci dodávek biopaliv a především tvrdé dřevní štěpky v jakémkoliv množství. Za samozřejmou považujeme serioznost a ochotu vůči partnerům v našich obchodních vztazích.

Spolupráce se zainteresovanými subjekty

Máte zájem s námi spolupracovat nejen při prodeji dřevních pelet nebo Vás zaujala naše nabídka? Hledáte spolehlivého dodavatele kvalitního biopaliva? Vyrábíte nebo prodáváte kotle, kamna či jiná topná zařízení a chcete rozšířit nabídku služeb pro zákazníky o prodej pelet? Napište nám nebo zavolejte, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Zároveň oceníme všechny přínosné připomínky a návrhy ze strany široké laické i odborné veřejnosti, které nám pomohou lépe naplňovat naše podnikatelské cíle.

Náš partner v právním poradenství

Právní poradenství a služby v oblasti obchodního práva naší firmě poskytuje Advokátní kancelář Mgr. Pavla Panošky v Plzni.


Nahoru